Şirketler ve Ticaret Hukuku

AYDIN&ÖĞÜT Hukuk Bürosu, Şirketler Hukuku alanında öncelikle Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde şirketlerde bir tür hukuki yerindelik incelemesi gerçekleştirmekte, şirketlerin eksik olduğu hususları ve ihtiyaçları tespit ederek şirket yöneticilerine rapor olarak sunmaktadır. Söz konusu raporda gerçekleştirilmesi gereken düzeltici işlemler belirtilmekte, düzeltici işlemler yapılmadığı takdirde karşılaşılabilecek riskler yöneticilerin bilgisine sunulmaktadır. Bu sunum sonrasında ise riskleri en aza indirebilmek amacıyla hızlı bir şekilde uyum çalışmalarına başlanmakta ve uyum süreci boyunca genel kurul ve yönetim kurulu evrakları hazırlanarak, şirketin türü, ortaklık yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde görüş ve önerilerimiz bildirilerek, yöneticilere özel sunumların yanında şirketin ilgili birimlerine eğitimler verilerek uyum süreci en sağlıklı ve pratik şekilde yönetilmektedir.

2020 © Aydın & Öğüt Hukuk Bürosu