Rekabet Hukuku

AYDIN&ÖĞÜT Hukuk Bürosu, “önleyici hukuk” anlayışı ile çeşitli sektörlerde öncü konumundaki müvekkillerine rekabet hukuku alanında kapsamlı hukuki destek sunmaktadır. AYDIN&ÖĞÜT Hukuk Bürosu, dikey ve yatay anlaşmalar, pazar paylaşımı, fiyat belirleme, izne tabi birleşme ve devralmalar konuları başta olmak üzere, hukuka uygun rekabet ve rekabeti bozucu işlemler konusunda sektörden örnekler ile zenginleştirdiği eğitimler düzenleyerek, şirket yöneticileri ve ilgili personelinin rekabet mevzuatı konusunda bilgilendirilmelerini hedefler.

2020 © Aydın & Öğüt Hukuk Bürosu