Vatandaşlık Hukuku, Oturma ve Çalışma İzinleri

AYDIN&ÖĞÜT Hukuk Bürosu, özellikle yabancıların Türkiye’ye gelirken ve Türkiye’de yaşarken karşılarına çıkabilecek hukuki problemlerin çözümünde;

  • Yabancıların Türkiye’de çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ile gayrimenkullerin kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yabancıların Türkiye’de oturma izin başvurularının yapılması ve takibi,
  • Yabancıların Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması ve takibi, 
  • Yabancı gerçek kişilere Türkiye’deki miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ile haklarının korunması

Hizmetlerini başarıyla sağlamakta ve yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı ile ilgili olarak en efektif çözümleri sunmaktadır.

2020 © Aydın & Öğüt Hukuk Bürosu